Üretimin geleceğine bugünden bakış; Biyo Esaslı Yeni malzemelerin üretimde yaratacağı Fırsatlar&Zorluklar&Beklentiler" 

·       Durum Tespiti (Biyo esaslı malzemelerin üretime entegrasyonunda kullanılan teknolojiler, yaşanan zorluklar ve engellerin tespiti)

·       Fikir Geliştirme (Farklı Biyo esaslı malzemelerin yaratacağı fırsatlar ve geleceğe dair sektörel beklentiler)

 

İsimli iki temel aşamadan oluşan ve farklı sektörlerden katılımcılar ile gerçekleştirilen workshopın raporu çok yakında yayında!