Raporlar

Belirli bir konu özelinde gerçekleştirdiğimiz workshop çalışmalarına katılan teknoloji profesyonellerinin, birbirleri ile bilgi paylaşımında bulunduğu grup konuşmalarından elde edilen içgörü ve uzgörülerin derlenerek ortak görüşü yansıtacak şekilde tek bir kaynakta toplandığı teknoloji durum raporlarımız

Farklı sektörleri ve teknik alanları temsil eden teknoloji profesyonellerimiz “Birlikte Keşfediyoruz” mottosu ile bir araya gelerek üzerine konuştukları konu başlığında mevcut durumu, trendleri, zorlukları ve nedenlerini, potansiyel fırsatları ve geleceğe dair öncü sinyalleri birlikte  belirlerken, biz de bu tespitleri raporlarımızda derleyerek teknoloji ekosisteminin ilgisine sunuyoruz.