Ideaport Komünite üyelerimiz,  kendi önerileri ile belirledikleri gündemin özel alt başlıklarında; aynı konuda birlikte çalışmaya gönüllü diğer üyelerimiz ile bir araya gelerek karşılıklı deneyim ve fikir paylaşımı esaslı, odaklanmış grup çalışmaları yapmaktadırlar.
Üretimin Geleceğinde Yeni Malzemeler & Gelişen Teknolojiler gündemi etrafında Ideaport komünitesinin odaklandığı yeni tematik konular: 

- Endüstriyel Üretimde Dijital İkiz Uygulamaları
- Kitlesel Kişiselleştirme için Eklemeli İmalat Teknolojileri
- Antibakteriyel / Antiviral Özellikli Malzemeler 

Daha önce tamamlanan çalışma grupları ve çıktılarını incelemek için: 

 

https://www.ideaport.org.tr/CalismaGruplari