Deep-Tech konuları üzerine yoğunlaştığımız Ideaport Connect bünyesinde 31 Ekim’de konuğumuz Northeastern Üniversitesi’nde doktora yapmakta olan Tarık Keleştemur oldu. Odağımızdaki konu ise ‘Makine Öğrenmesi ile Robotik Kontrolü‘ydü. Dokunsal geri besleme ve bilgisayarlı görüyü birleştiren ve bu sayede bilinmeyen ortamlarda objeleri manipüle edebilen sistemler üzerinde çalışan Tarık Keleştemur, bir saat süren webinarda çalışmaları hakkında bizleri bilgilendirdi. Domestik ortamlarda ses komutlarıyla kontrol edilebilen ve ev içerisinde istenilen objeyi bulup kullanıcıya getiren bir mobil robotik sistem geliştiren Keleştemur, makine öğrenmesine dair detayları aktardığı sunumunun ardından katılımcılarımızın sorularını da cevapladı.