İdeaport olarak; fonksiyonel mühendislik sistemlerinin geliştirilmesi, değişik disiplinlerden, hatta aynı disiplinden değişik uzmanlık alanlarının, deneyimlerine ihtiyaç duymaktadır. Fakat, kısa zaman önce disiplinler arası entegrasyonun, malzemeler - imalat süreçleri - performans modelleri arasında iki yönlü bağlantıları gerektiren “Bütüncül Tasarım” için yeterli olmadığı fark edilmiştir. İmalat mühendisliği araştırmalarının en iddialı hedeflerinden birisi olan bu entegrasyonun gerekliliği, dünya çapında sınırlı sayıdaki başarı hikayesi eşliğinde “Endüstri 4.0” ve “Malzeme Genomu Projesi” gibi konsorsiyumlar tarafından vurgulanarak dile getirilmiştir. Yine aynı belgelerde, bu amaca ulaşmak için en önemli araçların bilgisayar ortamında modelleme ve benzetim olduğu ve malzeme biliminin hesaplamalı mühendislikle bütünleştirilmesinin bu amaç için anahtar element olduğu belirtilmiştir. 24.02.2021 tarihinde saat 15:30'da gerçekleştirdiğimiz webinar yayınında Doç. Dr. Caner Şimşir’in sunumu ile “Bütüncül Tasarım” kavramından yola çıkarak malzeme bilimiyle imalat ve tasarımın bütünleştirilmesi gerekliliğine, yeni nesil alaşımlardan bilgisayar ortamında alaşım tasarımına, malzeme tasarımında yapay zekâ ve “büyük veri” uygulamalarına ve bu gelişmelerin yarattığı yeni fırsatlara uzanan bir vizyon yolculuğuna çıktık. Katılan herkese teşekkür ederiz.